lördag 21 maj 2016

Biotekink som exempel på internationellt samarbete

Sommaren 2010 turnerade konstnären Erik Sjödin i Sverige med en utställning om mossbräken, små växter, ormburkar, i släktet Azolla, för att uppmärksamma växtens potential till odling och flera användningsområde för oss. År senare, 2014, tog ett team forskare i Durham, North Carolina upp tråden och startade ett gräsrots finansierat projekt för att kartlägga växtens DNA samt DNA för de bakterier som lever i symbios med mossbräken. Detta för att lära oss mer om växten och vilken potentiell roll växten kan spela. Själva kartläggningen utfördes i Shenzhen, Kina. Vi har ett forskningsprojekt i North Carolina inspirerat av en svensk konstnär, finansieras av människor från hela världen och som använder data framtaget i Kina. Jag själv var för övrigt en av finansiärerna


På min facebook-vägg dök det upp ett annat projekt, från en annan gräsrotsfinanserad grupp. En grupp som kallar sig Ageria och som arbetar i Irland med att göra "livsförlängande” yoghurt, med hjälp av bioteknik. De modifierar mikroorganismer i yoghurt till att framställa organiska molekyler (i första hand SAM, S-Adenosylmetionin), vilket de menar gör yoghurt mer hälsosam. Igen finansiärer från hela världen stödjer en internationell grupp, en grupp vi kan anta själv influerad av forskning från hela världen.


Den danska organisationen biologigaragen berättar på sin blogg om en workshop i tillverkning av Miso. Workshopen leddes av en kvinna som hade lärt sig göra miso hos en japansk familj i Kalifornien. Inlägget avslutas med konstaterandet att en internationell grupp studenter undervisades av en danska som själv lärt sig från japaner i Kalifornien.


En vår för några år sedan hade jag en kurskompis från Beijing. Tack vare hans gästfrihet fick jag vara med på hans improviserade firande av det kinesiska nyåret. En sak jag kommer ihåg från det firandet är när vi lagade mat tillsammans i köket i hans studentkorridor och en kille från Tokyo tittade på oss och sa: “Swedish people cooking Chinese food”.


Detta är bara fyra exempel som alla har med mat (just mat och bioteknik är ett ämne för en annan krönika) att göra och bortsätt från det sistnämnda är alla relaterade till biologi. Detta är inte ett nytt amerikanskt sekel, men kanske inte heller ett kinesiskt sekel. Det är kul att tänka sig att detta är ett sekel av internationellt samarbete.


Källor:
http://www.azollagenome.net/
http://ageria-bio.com/
http://biologigaragen.org/2014/601

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar